• Részletes program
• Harcművészeti bemutatók
• Mátyás Beatrix elé indul
• Beatrix érkezése
• Bevonulás a városba
• Díszszemle
• Az esküvői képek
• Királyi lakoma
• Szubjektív gondolatok - bevezető gyanánt
• A ceremóniamester
• Felvonulások, fogadások, szertartások
• Férfiakat Szelistyének!
• A makrancos hölgy
• Farsa Allegoriche
• A királyi vacsora
• Tűzijáték
• Mátyás, az igazságos
• Apróságok Beatrixról
• A reneszánsz
• Mátyás és a művészet
• A baranta története
• Kezdőlap
Szubjektív gondolatok - bevezető gyanánt
„Valaha, régen, még gyermekkoromban, gyakran gondoltam el a hallott és olvasott mesék számomra legkedvesebb motívumát, amikor a legkisebb királyfi elnyeri a szépséges királykis­asszony kezét és hét országra szóló lako­dal­mat csapnak” - vezeti be a rendezvényt a főrendező. »
Kattintson a nagyításhoz!
A királyi vacsora
Pazar lakomát ígér az esküvői étlap: pozsár-
derék, szömörcsög, bérbécs, kígyóhal, töltött tikfik, kacsa, liba és megannyi más pecsenye kerül a király asztalára. A nézők fóliában sült ökröt kapnak.»
A játék hitele
A Királyi Esküvő fő moz­za­natai Corvin Mátyás és Aragóniai Beatrix eskü­vőjének valóságos esemé­nyeire épülnek, amelyek túlnyomó része városunkban zajlottak le. »
A tűzijáték
Magyarországon az első nagyobb tűzijátékot Mátyás és Beatrix esküvőjén rendezték. A látványosságot a német matematikus és csilla­gász, Regiomon­tanus készítette. »
Kattintson a nagyításhoz!
Mátyás, az igazságos
Mátyás király, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet másodszülött fia a legismertebb királyunk Szent István után. A keménykezű, ugyanakkor legendásan igazságos király alakját mesék is őrzik. »
Kattintson a nagyításhoz!
Farsa Allegoriche
Vásári színjáték Beatrix szépségéről, erényéről és megpróbáltatásairól. Képmutogatás, feslett és festett életképek középkori stílusban. »
Kattintson a nagyításhoz!
Kattintson a nagyításhoz!
Kattintson a nagyításhoz!
Kattintson a nagyításhoz!
Kattintson a nagyításhoz!
Kattintson a nagyításhoz!
Kattintson a nagyításhoz!
Kattintson a nagyításhoz!

A ceremóniamester
1476 decemberében Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet díszes küldöttség élén fogadta az ország határán fia leendő feleségét, Beatrix nápolyi királylányt. December 10-én vonultak be Székesfehérvárra, ahol két nappal később megkoronázták a királynét. Beatrix fehérvári koronázása és budai esküvője között tíz nap telt el, és ezalatt a tíz nap alatt egymást érték az ünnepségek, lakomák, lovagi tornák Fehérváron.

Adorján Viktor    Ezt a látványos eseménysorozatot eleveníti fel a város történelmi játéka, amelyet hagyományteremtő szándékkal első ízben rendeznek meg június 25-én és 26-án, és persze a játék kedvéért az esküvőt is a fehérvári Városház téren tartják. A kétnapos rendezvényt Adorján Viktor, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója, a Pelikán Kamaraszínház korábbi művészeti vezetője szerkeszti és rendezi. Az eseménysorozatot hónapok óta tervezi, sőt, időközben többször áttervezte, de ezekben a napokban már az utolsó simításoknál tart.

   - Arra kaptam megbízást, hogy olyan kétnapos reneszánsz királyi esküvőt rendezzek a városban, amely túl azon, hogy Fehérvár és a városkörnyék lakosainak kellemes és érdekes hétvégét biztosít, turisztikai vonzerővel is bír. Ennek szellemében alakult ki az a program, ami ezt a két napot reggeltől estig betölti.

   - Hogyan készült a forgatókönyv?

Kattintson a nagyításhoz   - Mátyás és Beatrix esküvőjét jó és hiteles történeti források segítségével fogjuk reprodukálni, aminek az az érdekessége, hogy ezeknek az eseményeknek a kilencven százaléka valóban városunkban történt. Bonfini és az eseménysorozaton végig jelenlévő bajor követ is leírja, hogy Mátyás Székesfehérvárra utazott a menyasszonya elé, aki kíséretével Nápoly felől érkezett. Beatrix érkezése napján Mátyás kilovagolt a városból, és Csór környékén, a mezőn fogadta menyasszonyát. A király és a leendő királyné egyesült kíséretével belovagoltak a városba, ennek során rengeteg érdekes esemény is történt, amit pár szóval vagy mondattal szintén megörökítettek ezek a visszaemlékezések. A városba érkezés után Beatrix egy fogadó szentmisén vett részt, és ezután az utazás nehézségeire és fáradtságára hivatkozva pihenni tért: szálláshelyére Mátyás kísérte el.

   - Mindezen eseményeket mi is látni fogjuk?

Kattintson a nagyításhoz   - Annak idején természetesen több napon át tartott ez a fehérvári fogadás, mi ezt két napba sűrítjük bele, de minden fontos és érdekes momentumot el fogunk játszani, különesen a városunkhoz kötődőeket. Nagyon fontos dolog, hogy a veszprémi püspök egy újabb mise keretében Fehérváron koronázta magyar királynővé Beatrixot, ezt követően a király lovaggá ütötte a királynő öccsét, Francesco herceget. A koronázást követő napokon persze egymást érték a lakomák is városunkban, természetesen ezt is felidézzük.

   - Akkor talán vegyük sorra a reneszánsz hétvége eseményeit...

Kattintson a nagyításhoz   - A rendezvénysorozat a király kivonulásával kezdődik. Most nem Csórig fog lovagolni, hanem a Bregyó erre alkalmas területéig, és ott fogadja Beatrixet és kíséretét. A menyasszony első üdvözlései is még szabadtéren történnek, majd bevonulnak a városba. Bevonulás közben is akadnak még érdekes események (például egy kisebb lovagi csetepaté, vagy ítéletkérés a királytól egy kocsmai tolvajra), majd a királyi páros megérkezik a Városház térre. Az első szentmisét mi behelyettesítettük egy zászlóforgató produkcióval, amit mint olasz vendégművészek produkcióját tekint meg a leendő királyné. Ezt követően fáradtságára hivatkozva pihenni tér, és a király elkíséri őt szálláshelyére. A vigasság persze megy tovább: a királyi pár távoztával Mátyás fiatalkori csapodárságáról szóló színjátékot nézhet meg a közönség a király háta mögött, és a házassággal kapcsolatos a makrancos hölgy története is, amit táncszínházi formájában mutatunk meg a közönségnek, reneszánsz muzsika kíséretében. A szombati eseményeket egy történelmi tűzijáték zárja le a Romkertben. Ennek az a kuriózumértéke, hogy szintén megtörtént eseményen alapul: Mátyás esküvőjén volt az első magyarországi tűzijáték. Ez nem hasonlít az általunk megszokott tűzijátékokhoz, itt nem mennek az égbe a rakéták: látványos görögtüzek, fénykerekek, tűzkupolák, tűzzuhatagok kápráztatják el a közönséget.

   - Ezek szerint az esküvő másnapra marad...

Kattintson a nagyításhoz   - A vasárnap egy allegórikus játékkal kezdődik, aminek az ötletét egy valóban bemutatott allegórikus játék adta. Ezt Beatrix még Nápolyban látta, mert a menyasszony búcsúztatásán játszották el. Ez természetesen az ő szépségéről, erényeiről, csodálatos természetéről szól - de egy kissé profán módon, vásári komédiaként. Ezt követően a király díszszemlét tart, ami nagyon látványos lesz: mintegy hatvan lovas és gyalogos harcművész különböző alakzatokban vonul fel a király előtt. A király a menet élére állva elmegy a menyassszonyért, és vele érkezik meg a templomba, az esküvőre. Mi ebbe az egy templomi szertartásba sűrítettük bele a három eseményt: a királynővé felkenést, Francesco herceg lovaggá ütését és magát az esküvői szertartást.

   - Ez is a Városház téri színpadon zajlik majd?

Kattintson a nagyításhoz   - Igen, éppen ezért nagyon fohászkodunk a jó időért... Az esküvői szertartást természetesen királyi lakoma követi majd, ami a közönség számára nem azért lesz érdekes, mert nézheti, hogyan esznek a főurak, hanem egyrészt érdekes lesz a korabeli felszolgálási ceremónia és az étkek ismertetése, másrészt az egyes fogások között műsor is zajlik. Madrigálkórusok és táncosok, reneszánsz zenészek, tűznyelő akrobaták és mindenféle egyéb mutatványosok szórakoztatják a násznépet. A közönség természetesen kaphat kóstolót a királyi lakoma étkeiből, a halakból, szárnyasokból, vadakból készült különféle sültekből - de akinek esetleg nem jutna a fogásokból, ne keseredjen el, mert biztosan jut neki abból az ökörből, amit vasárnap sütünk meg a közönség számára. A lakoma végeztével, nyolc óra tájban eltávozik az ifjú királyi pár, de megjelennek a bohócok és udvari bolondok, és megkezdődik a bolondok lakomája. Ők elfoglalják a főurak helyét a király asztalánál, és miközben a maradékot eszik, parodizálják az egész szertartást és a lakomát. Ezzel a vidám fináléval zárul az egész eseménysorozat.

   - Kik lesznek a reneszánsz hétvége szereplői?

Kattintson a nagyításhoz   - Mátyást Keller János, a Vörösmarty Színház színművésze, Beatrixot pedig Danis Lívia Sugárka alakítja, akit a Pannon Várszínház darabjaiból ismerhet a közönség. Róla tudni kell, hogy nagyon csinos, nagyon tehetséges és nagyon fiatal leányzó, fekete hajó, olaszos megjelenésű, 19 éves - érdekesség, hogy Beatrix pont ennyi idős volt, amikor Mátyás feleségül vette. Ország Mihály, Magyarország nádora szerepében Matus György látható, a bosnyák királyt pedig Kiss T. István alakítja. Senki ne akadjon fenn azon, mit keres itt a bosnyák király: ő tulajdonképpen Újlaki Miklós, aki federatív királya volt a bosnyákoknak, és aki a menyasszonyért ment Nápolyba. Rajtuk kívül szerepel még az egri és a veszprémi püspök (Joós László és Sashalmi József), valamint nevesített szereplő még Beatrix öccse, Francesco herceg, akit Górász Péter fog játszani. A csoportos szereplők között négy udvari bohóc szerepel, akik szombat reggeltől vasárnap estig számtalan helyen bukkannak majd fel, ezen kívül 12 udvarhölgy és 12 főúr, 9 apród, 6 szerzetes közreműködik a játékban.

   - A makrancos hölgy című táncjáték az Alba Regia Táncegyüttes már ismert produkciója lesz?

Kattintson a nagyításhoz   - Igen, és ugyancsak ők alakítják az említett udvarhölgyeket, főurakat és apródokat. A lovas csapatokat és harcművészeket a Fejér Baranta Egyesület koordinálja: a csapatok az ország minden részéről jönnek majd. Közreműködnek még az I. András Lovagrend tagjai és más fehérvári csoportok is. Lesznek még zenészek, kórusok, táncosok - közülük sokan a Kodolányi János Főiskola csoportjaihoz tartoznak. Az allegórikus játékot és a Mátyás csapodárságáról szóló „Férfiakat Szelistyének!” című darabot a Szabad Színház adja elő. A heroldzenészek csapatát a Hermann László Zeneiskola diákjaiból válogatja az esküvő zenei vezetője, Mits Péter. A főbb események rendezője Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója, a jelmezt Horváth Kati állítja ki - azért mondom, hogy „állítja ki”, mert nem mindet ő tervezi és varratja, hanem kész jelmezeket is kölcsönzünk a hazai színházaktól, a Magyar Televíziótól, a Filmgyártól. Több mint 140 jelmezt, harisnyát, cipőt, parókát kell előteremteni a produkcióhoz.

   - Ha már jelmez, akkor díszlet is: a belváros is reneszánsz díszekbe öltözik erre a hétvégére?

Kattintson a nagyításhoz   - Nem, sajnos, ennyi pénzünk nincs... Az események két színpadon zajlanak majd, a színpadképek Kovács Yvett munkái: három meglévő színpadból és további gyártott elemekből állnak össze a két színpad díszletei. A nagyobbik színpad állandóan a Városház téren lesz, az Átrium Áruház mellett, hogy a tér mindkét ágából jól látható legyen. A kisebbik színpad szombaton a Bregyóban lesz, ahol a menyasszony fogadása történik, majd az éjszaka folyamán beköltözik a Városház térre: ez lesz a különböző mutatványok színpada és ezen zajlik majd a királyi lakoma is. Vasárnap a főbb események (az allegórikus játék és maga az esküvői szertartás) a nagyszínpadon folynak majd, és onnan mehetünk át a Romkertbe a tűzijátékra.

   - A Bregyóban is két napon át táboroznak majd a harcművészek, mutatványosok, vásárosok?

Kattintson a nagyításhoz   - Igen, mindkét napon rengeteg haditorna-bemutató, felnőtt- és gyerekfoglalkoztatási lehetőség lesz, hiszen fegyverkovácsok, solymászok, íjkészítők is tábort vernek ott. Minden olyan mesterember megtalálható lesz, akik a hadinépet kísérni szokták. Ki lehet próbálni a harceszközöket, reneszánsz vetélkedők (például erényöv-lecsatoló verseny) színesítik a napot, és természetesen ott is lesz vendéglátás korabeli étkekkel, italokkal. A két nap programját a „távolsági turizmus” jegyében állítottuk össze: a szombati nap elsősorban helyieknek szóló programmal kezdődik, és később térünk át a főbb eseményekre, amikor már a távolabbról indulók is megérkeznek, és vasárnap este is azért vonul el korán a királyi pár, hogy aki időben haza szeretne indulni, ne maradjon le semmilyen fontos momentumról, a helyiek azonban még élvezhetik a bolondok lakomáját.
L.M.
Fotó: G.I, L.M., R.L.

Kattintson a nagyításhoz! Kattintson a nagyításhoz!

 
 


© fehervar.net 1476-2005.
Impresszum